home

Vraag- en aanbodgestuurde ondersteuning

De wijze waarop onze ondersteunende diensten de scholen ondersteunen bestaat uit twee luiken :

 • Aanbodgestuurde ondersteuning : bijna alle voorbeelden die u in voorgaande onderdelen kan lezen maken deel uit van dergelijke ondersteuning. Wij detecteren met de SG welke gemeenschappelijke noden er zijn en organiseren daarrond een aanbod. Dat kan een vergadering zijn, een nascholing, een overlegmoment met externen,…
 • Vraaggestuurde ondersteuning :
  • Het betreft hier individuele vragen van scholen, kaderend binnen ons globaal actieplan of onze beleidsnota, waar de staf van de scholengemeenschap een specifiek aanbod voor voorziet.
  • Enkele voorbeelden:·
   • Ondersteuning bij de uitrol van een beleid t.a.v. de anderstalige nieuwkomers
   • Ondersteuning bij de evaluatie van personeelsleden
   • Ondersteuning bij de voorbereiding van pedagogische vergaderingen
   •  …