home

Pedagogische ondersteuning

  • De samenwerking tussen onze scholen kristaliseert zich het meest helder in de pedagogische ondersteuning die we vanuit de centrale diensten leveren. Het gaat over : leerplanintroductie, organisatie van professionele leergroepen, nascholingen,… 
  • We staan schouder aan schouder met de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zodat we voeling blijven houden met de pedagogische noden die onze scholen hebben.  Wij halen daar de rode draad uit tevoorschijn en stemmen het aanbod van de scholengemeenschap hierop af.  Zo organiseren we acties rond ZiLL (leerplan Zin in Leren/Zin in Leven), rond executieve functies, rond Frans in de overgang naar het secundair onderwijs,…