home

Pedagogische ondersteuning

 • De samenwerking tussen onze scholen kristaliseert zich het meest helder in de pedagogische ondersteuning die we vanuit de centrale diensten leveren. Het gaat over : leerplanintroductie, organisatie van professionele leergroepen, nascholingen,… 
 • We staan schouder aan schouder met de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zodat we voeling blijven houden met de pedagogische noden die onze scholen hebben.  Wij halen daar de rode draad uit tevoorschijn en stemmen het aanbod van de scholengemeenschap hierop af.  Zo organiseren we acties rond ZiLL (leerplan Zin in Leren/Zin in Leven), rond executieve functies, rond Frans in de overgang naar het secundair onderwijs,…

Voor dit schooljaar voorzien we:

Enkel in te schrijven via directies

PLG ZiLL Schooljaar 2021-2022 

Traject om de ZiLL-vaardigheden te ondersteunen en te versterken (met de focus op taal)

Theoretisch ondersteuning + concreet aan de slag in uitwisseltafels per jaar- of graadklassen (kleuter / lager) 

Tijdsduur: leerkrachten van een zelfde leerjaar of per graad, 2 maal per schooljaar. 

De deelnemers: 

 • krijgen waar nodig extra theoretische ondersteuning. 
 • delen kennis over Zill-activiteiten, oa, ervaringen, routinefiches, hoekenfiches, … en versterken zo hun onderwijspraktijk. 
 • delen materialen. 

 

L5 en L6 

Frans 

Samen met 1e gr SO Kadert binnen BASO 

Dinsdag 8 maart 2022

Donderdag 12 mei 2022

K3 en L1 

KOALA en taal- 

integratietraject 

 

Dinsdag 5 oktober 13.00u 

Dinsdag 23 november 13.00u 

K2 

Instructietaal/schooltaal in hoeken

 

Dinsdag 5 oktober 09.00u

Dinsdag 23 november 09.00u 

L2 

ZiLL instructietaal in wiskunde 

Vervolg vorig jaar 

Dinsdag 26 oktober 09.00u

Donderdag 2 december 09.00u 

L4 

ZiLL instructietaal in wiskunde 

Vervolg vorig jaar 

Dinsdag 26 oktober 13.00u

Donderdag 2 december 13.00u 

L3 

Geen aanbod in 21-22 

Eigen aanbod in 22-23  

21-22 Aanbod netwerk 

boekenjuf/-meester PB 

Donderdag 25 november 9.00u  

Dinsdag 8 februari 9.00u 

Peuters K1 

Voorschools traject (LOP) 

Peuters aan de klap krijgen 

Data volgen later 

Peuters K1 

Uitwisseltafels voor peuterleerkrachten 

Taalstimulatie tijdens routinemomenten

Dinsdag 16 november 2022 van 15.00u - 17.00u 

Peuters K1 

Uitwisseltafels voor peuterleerkrachten

Kringgesprekken anders bekeken

Dinsdag 22 maart 2022 van 15.00u - 17.00u 

 

Professionele leergroep Executieve Functies 2021-2022

Traject om de Executieve Functies te ondersteunen en te versterken. 

Groep A:  

 • start 2020-2021  
 • vervolgtraject 2021-2022 :
  • Kleuterschool: coachingsdag per school + coachingsessie in groep
  • Lagere school: intervisie (+ mogelijkheid tot coachingsdag per school)

 

Groep B: 

 • start 2021-2022 

Theoretisch kader + concreet aan de slag in EF professionele leergroepen: 

Tijdsduur:

 • studiedag 26 januari om het algemene (theoretisch) kader te schetsen 
 • 3 halve dagen PLG voor de kleuterschool (1 of 2 teamleden) + 1 coachingsdag 
 • 3 halve dagen PLG voor de lagere school (2/3 teamleden)

 

Leergroep zorg:

Dinsdag 28 september 9u-12u: Koala en taalintegratietraject 

Dinsdag 7 december 9u-12u: terugkomdag Koala en taalintegratietraject 

Dinsdag 22 februari 9u-12u: Procesgericht volgen van het lagere school kind. 

Donderdag 19 mei 9u-12u: hulpfiches redelijk aanpassingen + prodia: ondersteuning onderwijsbehoeften. 

 

Leergroep beleid:

Dinsdag 19 oktober 9u-12u: Omgaan met genormeerde/gestandaardiseerde toetsen

Donderdag 21 april 9u-12u:  

 

Regiowerking zorg en AN:

Woensdag 22 september 9u-12u: Werking anderstalige nieuwkomers.

Donderdag 12 mei 9u-12u: Oriëntie/loopbaan AN

Aanbod alfabetisering: datum volgt later

 

Mentoren:

Opleiding ‘Waarderend Coachen’: (Ons Heem) 

Vrijdag 15 oktober 9u-16u 

Vrijdag 17 december 9u-16u 

Vrijdag 18 maart 9u-16u 

Vrijdag 6 mei 9u-16u