home

Professionele uitwisseling

Deze uitwisseling gebeurt via twee sporen : ad hoc en gestructureerd.

  • Ad hoc : op verschillende vergaderingen/bijeenkomsten wordt tijd gemaakt voor uitwisseling van interessante info of ervaringen. Dit kan via goede praktijkvoorbeelden, maar ook via het samen voorbereiden van personeelsvergaderingen waarbij scholen bij elkaar kunnen aftoetsen wat werkt of niet, hoe anderen het aanpakken, …
  • Gestructureerd : we organiseren jaarlijks verschillende bijeenkomsten met vooral de beleidsondersteuners en de zorgcoördinatoren. Op deze overlegmomenten is er steeds een deel inhoudelijke input, maar ook tijd om ter plekke zaken voor te bereiden : een studiedag, een vergadering, een document,… Iedereen wordt hier sterker van.