home

Vaste benoeming

 
PERSONEELSLID
SCHOOL(BESTUUR)
SCHOLEN-GEMEENSCHAP

1. OVERZICHT VACANTE UREN

  • Het schoolbestuur meldt de vacante uren aan de SG voor 1 maart.
  • De SG bezorgt een overzicht van de vacante uren aan alle scholen en schoolbesturen voor 1 april.
  • Definitief overzicht vacante uren

3

1

2

2

1

2. MELDING

De kandidaten krijgen een melding en handtekenen voor ontvangst.

2

1

3

kopie

3. KANDIDEREN

De kandidaten kandideren voor de vaste benoeming met een brief , gericht aan het schoolbestuur die aangetekend verstuurd wordt of tegen ontvangstbewijs.

1

2

3

kopie

4. BESCHIKBAARHEID

  • Het schoolbestuur meldt aan de SG: overzicht vacant verklaarde uren + kandidaten
  • Het schoolbestuur meldt aan het personeelslid of de vacante uren beschikbaar zijn na 01 juli (of 01 oktober).

2

1

1

2

5. MEDEDELING

  • Melding van de vaste benoeming door het schoolbestuur aan de SG voor controle na 1 juli.
  • Doorgeven aan het departement.
  • Contract aanbieden na goedkeuring van departement.

2

1

1

2

controle