home

TADD

Een personeelslid kandidaat TADD:

  • Voldoet niet : ontslag
  • Voldoet wel : zie tabel hieronder
 
PERSONEELSLID
SCHOOL(BESTUUR)
SCHOLEN-GEMEENSCHAP

1. KANDIDAATSTELLING TADD

  • Personeelslid krijgt een brief met een document om te kandideren en verstuurt dit aangetekend aan het schoolbestuur voor 15 juni.
  • De SG krijgt een kopie

1

2

3

kopie

2. AANSTELLING TADD

Na controle door de SG:

  • Personeelslid aanvaardt de aangeboden opdracht
  • of Personeelslid aanvaardt de TADD niet

2

2

1

1

controle

3

kopie

3. Bijkomende documenten

  • Afspraak om niet bij elke vacature verwittigd te moeten worden
  • Melding door SB : geen mogelijkheid tot aanstelling

1

2

2

1

2

3